Våra linoljor

Våra recept kommer från den tid då oljefärg fortfarande hade en superb kvalitet. Du kommer att märka skillnaden.

För att linoljan skall få historiska egenskaper måste den framställa på samma sätt som förr, till punkt och pricka. Vårt lin odlas i Skandinavien, skördas på hösten, fröet lagras över vintern och sedan pressas linoljan på våren. Därefter lagras oljan under ett år, allt detta för att få goda torkegenskaper.

Efter ett års lagring av den råa linoljan sker kokningsprocessen enligt recept från historiska källor från 1700-talet och 1800-talet. Metoden innebär att linoljan upphettas till höga temperaturer i öppna kärl under många timmar. De för färgen skadliga ämnen som ingår i den råa linoljan ångas på detta sättet bort, eller oskadliggörs genom höga temperaturer.

Linolja Anno 1770

Vi använder ett recept från 1770 för att få fram en linoljefernissa, eller kokt linolja, för utvändig färg med lång livslängd. Receptet är snarlikt de recepturer på basvaran "linoljefernissa" eller "kokt linolja" man finner från munkars verksamhet på Island under 1100-talet och ända fram till 1920-talet i Sverige. Recepten innehåller alla "silverglitt", dvs bly(II)oxid, vilket bidrar till egenskaper som elasticitet, väder-beständighet och god vidhäftning hos linoljan. 

Denna linolja rekommenderas för objekt med behov av materialautenticitet. Blyhalten bidrar även till god torkning genom hela skiktet, men innebär också restriktioner för privat bruk. Linolja Anno 1770 är endast tillåten för yrkesmässigt bruk.

Linolja Anno 1851

För invändigt bruk har vi rekonstruerat ett recept från 1851 som innehåller "brunsten", dvs mangandioxid istället för blyoxid. Förutom att denna linolja är kokad på traditionellt sätt är den också skonsam för miljö och människor torkar den relativt snabbt. Den rekommenderas till färger invändigt, för skärbrädor och köksbänkar men också till utvändiga målningsprojekt med miljöprofil.

Linolja Exteriör

Vår Linolja Anno 1770 har dessvärre allt för hög blykoncentration för att tillåtas att säljas till privatpersoner. Lösningen blev att blanda denna med Linolja Anno 1851 i lika delar. Resultatet blev en traditionellt kokt linolja som får egenskaper från båda recepten. Faktum är att det är denna blandning vi tycker bäst om själva för utvändigt bruk, både av miljöskäl och på grund av att den torkar relativt snabbt.

Vi kallar den Linolja Exteriör eftersom egenskaperna främst behövs utomhus.

Penselolja

Av en slump upptäckte vi ett kokningsrecept från 1799 där yttorkningen fördröjdes. Vi kallade den för Penselolja eftersom den var så bra att förvara penslarna i. Penseln man målat med torkas bara av med en trasa och ställs i oljan tills nästa gång man målar,,, om en vecka, eller om tre månader, det spelar ingen roll. Man tar bara upp penseln, torkar ur den, och doppar i färgen igen.

Penseloljan innehåller inga metallsalter, sickativ eller andra tillsatser. Dess främsta uppgift är att fördröja linoljans torkning på ytan och kan användas som tillsats i lasyrolja eller som bindemedel i konstnärsfärg eller oljebaserade färgpastor.

Penseloljan är också en miljövänlig anti-skin-agent till oljefärger. En tesked penselolja överst och färgen håller sig länge i burken utan att bilda skinn på ytan.